Medica tarafından geliştirilen Leukocyte Adsorber LA25; otoimmün kaynaklı Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, Romatoid Artrit tedavisinde kulanılan lökositaferez adsorbsiyon kolonudur.

Son teknolojik gelişmeler kullanılarak tasarlanan teröpatik lökositaferez kolonunun özellikleri şunlardır:

 • Lökosit ve trombositlerin seçici ve etkili bir şekilde uzaklaştırılması,
 • Yüksek hidrofilik özellikteki medisülfone membrane sayesinde mükemmel biyo uyumluluk,
 • Beta radyasyon ile sterilizasyon (rezidü gaz bulunmaz),
 • Çok düşük dolum hacmi: 120 ml (Düşük kilolu hastalar için uygun),
 • Kullanıma hazır komple kit,
 • Tanımlanmış tedavi protokolleri,

Tedavinin Hakkında Bilgiler:

 • Sistem tam kandan direk perfüzyon ile düşük kan akımı (30ml/dak) ile çalıştığından, çoğu zaman hastaya katater takmadan “çift damar” tekniği ile periferik (koldan vb.) damar yollarından sadece iğne ile işlem yapılabilir.
 • İğne olarak yetişkin hastalarda basit bir fistül iğnesi (16G ya da 17G olabilir) yeterlidir. Pediatrik hastalarda ise işlemler branül ile de yapılabilir.
 • Her iki koldan da basit birer iğne ile VEN hattından girilir.
 • Hastanın bir kolundan temizlenmek için alınan kanı kolona iletecek ve kolondan çıkan temiz kanı da hastanın diğer kolundan geri verecek olan küçük hortumlar/tüp setleri bu iğnelere bağlanır.
 • Sistem “sürekli akım prensibi” ile çalışır. Yani kan temizlenmek için bir koldan alınırken, diğer koldan da kolondan geçerek temizlenmiş kan hasta dolaşımına geri verilir.
 • Hastadan, hastalığa neden olan hücreler dışında hiçbir madde atılmaz. Faydalı maddeler uzaklaştırılmadığından, hastaya dışarıdan hiçbir şekilde başkalarının vücut sıvılarını (kan, plazma vb.) vermeye gerek kalmaz.
 • İşlem sırasında setlerin ve filtrelerin içinden geçen kan pıhtılaşıp da tıkanmalara neden olmaması için, bu tip tedavilerde standart olan pıhtılaşma engelleyici (antikoagülan) set içindeki kan dolaşımına eklenir.
 • Antikoagülan olarak genellikle HEPARİN kullanılmaktadır.
 • İşlemde kullanılan cihaz LEUKOSMART cihazıdır. Bu cihaz mobil bir cihaz olduğundan hasta başında işlem gerçekleştirmek mümkündür.

Kan Pompası Akım Hızı: 5-15 ml/dk

Heparin Pompası Akım Hızı: 0,5-15 ml/dk

Basınç Ölçüm Kanalları: Arter hattı, Ven hattı ve Adsorber giriş hattı

Ekran: 4.7 inç arka ışıklandırmalı renkli grafik ekran.

pdf