Ağrı Kateteri. Çok-gözenekli kateter Profilis Paincath®, ortopedik, viseral, jinekolojik ve omurga cerrahisinde geçici ağrıların tedavisi için, operasyon sonrasında, analjezik ilaçların in situ difüzyonuna izin veren bir tıbbi cihazdır. (Geçici kullanıma yönelik invazif tıbbi cihaz)

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf