Lazer ablasyonu

Lazer hemoroidoplasti veya lazer obliterasyonu olarak da bilinen lazer
hemoroid ablasyon tekniği, lazer hemoroidalobliterasyonu kullanarak
hemoroidal hastalıkların II, III ve IV derecelerinin tedavisinde iyi bir yer
edinmiştir.

Nasıl Çalışır?

Lazer hemoroid plastik cerrahi, hemoroid pleksusun boşluğuna ve 1470 nm dalga boyunda bir ışık huzmesi ile obliterasyonuna ‘ok fiber’ olarak da adlandırılan özel bir konik uçlu fiberin sokulmasını içerir. Işığın submukozal emisyonu hemoroid kütlesinin büzülmesine neden olur, bağ dokusu kendini yeniler – mukoza altta yatan dokulara yapışır, böylece nodül prolapsusu riskini ortadan kaldırır. Tedavi kolajen rekonstrüksiyonuna yol açar ve doğal anatomik yapıyı geri kazandırır. İşlem lokal anestezi veya hafif sedasyon altında ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir.

Lazer Yönteminin Avantajları?

Diğer yöntemlerden farklı olarak hemoroidoplasti, lastik bantlar, zımba, vida gibi herhangi bir yabancı maddeye gerek duymaz. Herhangi bir insizyona ve dikişe gerek duymaz. Stenoz riski yoktur. Cerrahi işlem ve iyileşme süresi daha
kısadır. Hastalarda post-op ağrıları yoktur ve normal aktivitelerine hızlıca dönebilirler.

• Sütür yoktur
• Yabancı malzeme yoktur
• Yara veya kanama yoktur
• Ağrı yoktur

pdf