Ayarlanabilir İntragastrik Protez

Ayarlanabilir tamamen implant edilen intragastrik protez Districlass markadır. Ayarlanabilir tamamen İmplant edilen intragastrik protez (ATIIP) ENDOGAST Morbid Obezitenin tedavisine yönelik yeni bir mini-invazif tekniktir.