Gastro Özefageal İmpedans

Blu runner, Menfis marka empedans, pH ve gastrozofageal basınç ölçme cihazıdır. Blu runner rev.4, gastroözofageal çalışmalarda empedans, pH ve basıncı kaydetmede kullanılan birleşik ya da tekil bir üründür.